www.ordevanarchitecten.be
Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (deontologie) voor de architecten, en te waken over de correcte naleving ervan. De Orde van Architecten waakt dus over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect.
www.energiesparen.be
SiteĀ over de nieuwste reglementeringen betreffende EPB, Isolatie, ventilatie en energie in de bouw.
www.ruimtelijkeordening.be
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen.
www.premiezoeker.be
Site die direct aangeeft op welke premie je recht hebt per gemeente.
www.geo-vlaanderen.be
Hier kan je opzoeken in welk soort gebied je perceel ligt
spw.wallonie.be
Nuttige site met de wetgeving, premies, ... in Wallonie